7/22/2020

How To Copy And Adjust Patterns From Clothes | jak zrobić wykrój bluzki | diyHow To Copy And Adjust Patterns From Clothes


Jak skopiować swoje ubrania i zrobić z nich wykroje We all have these kind of clothes which we want them to stay with us forever , ok maybe with little change of color or neckline or something else  but the main idea have to same.
That's why I made this little tutorial to show how to do it in easy and fast way .
I also added few ideas how to change little details like for example  neckline so you clothes will be always on time and trendy .Wszyscy mamy takie ubrania, które chcemy, aby zostały z nami na zawsze, ok może z niewielką zmianą koloru, dekoltu lub czegoś innego, ale główna idea musi być taka sama. 
Dlatego stworzyłem ten mały poradnik, aby pokazać, jak to zrobić w łatwy i szybki sposób. 
Dodałam też kilka pomysłów, jak zmienić drobne detale, jak na przykład dekolt, aby ubrania były zawsze na czasie i modne.
How to clone your clothes 


Jak zrobić wykrój

how to duplicate your favorite shirt


jak zrobić wykrój bluzki 

easy pattern making 


prosty wykrój kok po kroku 

No comments:

Post a Comment

Witaj ! , Доброе утро! , Hello ! , Hallo!